YPARHEI KAI FILOTIMO Labros Konstadaras Papagiannopoulo for sale