TROUBA '67 Giorgos Foundas Betty Arvaniti Spyros Kalogi for sale