TRITI KAI 13 Nikos Stavridis Gionakis Beata Asimakopoul for sale