THE COPANOI KOPANOI Konstadinou Markos Lezes Giannis Vo for sale