THA SE KANO VASILISSA Thanasis Vengos Labros Konstadara for sale