TA KITRINA GANTIA Stavridis Fotopoulos Kodou Zervos Vou for sale