Samantha , POSTER , 27" X 40" , Samantha Fox , Rare , V for sale