PSILA TA HERIA HITLER Veggos Vengos Vassilis Diamantopo for sale