Item Information
Estimated Shipping 3 - 5 Days
Item Description
Phim bo TAIWAN moi ra hay dai 19TAPES thau
tren 10 DVD hinh anh ro rang do LUU DUC KHAI,TRAN TINH.....va
nhieu tai tu xuat sac dien xuat,.phim khong co color label de gia
duoc thap ,co gi thac mac hay muon mua nhung bo khac xin
lien lac,thi du nhu
BAO CONG KY AN part 1---42 ky an tron bo 156
tapes thau vao 103 DVD
BAO DAI NHAN part
1+2
28 DVD
VU AN HINH SU part
1--4
54 DVD
MY NHAN
NGU
64 DVD
CON DUONG NHAN
GIAN
64 DVD
NHAT DEN NHI DO part
1--7 69 DVD
HOAN CHAU CAC CAC part 1--3 46 DVD
VUA BIP+DAI BIP TRANH HUNG
22 DVD
MA DAO TRANH BA+DIET MA HIEP DAO 28 DVD
THIEU NIEN BAO THANH THIEN part
1+2 +3 50 DVD
THI CONG KY AN
1---44
95 DVD
THO DIA TRUYEN KY
1---17
58 DVD
BAN TAY NHAN AI
1---3 42
DVD
Va nhung bo nao cac ban tim tren ebay khong thay cu cho biet
ten.