OI GERMANOI XANARHONTAI Vasilis Logothetidis Livykou Ni for sale