OI FTOHODIAVOLOI Thanasis Vengos Veggos Giorgos Mihalak for sale