O VALTOS Vera Krouska Giorgos Tzortzis Notis Peryalis D for sale