O SKLIROS ANDRAS Hajihristos Martha Vourtsi Karagianni for sale