O PROTARIS BATSOS KAI I TROTEZA Stathis Psaltis for sale