MEXRI MEHRI TO PLOIO (1966) Christos Tsagas Alexis Dami for sale