MAGIKI POLIS Giorgos Foundas Manos Katrakis Fotopoulos for sale