KAMIKAZI, AGAPI MOU Stathis Psaltis Stamatis Gardelis K for sale