ISAIA MI HOREVEIS Labros Konstadaras Isaias Stefanakis for sale