I THEIA AP' TO CHICAGO Orestis Makris Jenny Karezi Geor for sale