I KALPIKI LIRA Ellie Lambeti Dimitris Horn Ilia Livykou for sale