ENAS NOMOTAGIS POLITIS Sotiris Moustakas Nora Katseli P for sale