ENAS MAGAS STA SALONIA Giannis Voglis Mema Stathopoulou for sale