EMEIS TA BATIRAKIA Zervos Vasileiadou Malouhos Manellis for sale