DIMOS ANASTASIADIS tria 3 Lathi Stamatis Kraounakis 12 for sale