ANTARTES TON POLEON Giannis Fertis Elena Nathanail Livy for sale