4 NYFES KI ENAS GABROS Smaroula Giouli Dinos Iliopoulos for sale