2019 55c U.S. Flag, Stars & Stripes, Coil Scott 5342 Mi for sale