1922 (by Koundouros) Betty Valassi Antigoni Amanitou Za for sale