Item Description
They Kiss Again

(E Zuo Ju 2 Wen)
The Complete Taiwanese Drama DVD Collection (1-20 End)

Taiwanese with English Subtitles
Format: DVD
 
The sequel of It
Started With A Kiss begins with Xiang Qin and Zhi Shu's wedding and
honeymoon. Even after marriage, they experience problems and
interferences within their marriage such as mistaken pregnancy,
misunderstandings, and new found jealousies. Xiang Qin and Zhi Shu
switch to medical school to become nurse and doctor. During that
time, Zhi Shu meets new rivals who wish to outdo him and Xiang Qin
makes four new friends, and one of them likes her and wishes to
replace Zhi Shu.
How will their lives turn out to be?

Cast
    * Ariel Lin as Yuan Xiang Qin
    * Joe Cheng as Jiang Zhi Shu / Evan
    * Jiro Wang as Jin Yuan Feng
    * Zhang Yong Zheng as Jiang Ah Li
    * Cyndi Chaw as Ah Li's wife
    * Tang Tsung Sheng as Yuan You Cai
    * Zhang Bo Han as Jiang Yu Shu
    * Cong Yang
(崇洋) as teenage Yu Shu
Coworkers
    * Danson Tang as Ouyang Gan
    * Figaro Ceng as Yang Qi Tai
    * Cai Yi Zhen as Luo Zhi Yi
    * Jiang Pei Zhen
(江佩ç) as Zhang Ni Na
    * Xiu Jie Kai as Zhou Chuan Jin
    * Ma Nian Xian
(馬念先)
as Du Ze Sen
    * Hu Pei Ying
(胡ç®ç‘©) as Zhao
Qing Shui
    * Zhu De Gang as Zhang Xi Hen
Former Classmates
    * Jason as Wang Hao Qian
    * Tiffany Xu as Pei Zi Yu
    * Candice Liu as Liu Nong
    * Petty Yang as Lin Chun Mei
    * Kitamura Toyoharu as Qing Yu
    * Lin Jia Yu
(æž—çˆå¦¤) as
childhood Lin Hao Mei
    * Meng Geng Ru
(孟耿如) as
teenage Lin Hao Mei
Others
    * Rui Sha
(瑞莎) as Christine Robinson
    * Senda Aisa as Mary
    * Gu Xuan Chun as Ah Qiao
    * Wang Zi as Ah Nuo
    * Aaron Yan as Ah Bu
    * Billie as Ah Bu's mother
    * Joelle Lu as Jun Ya's mother
    * Guan Jia Yun
(關嘉芸)
as Zhang Jun Ya
    * Qiu Xiu Min
(邱秀æ•) as Qiu
Wang Yao
    * Lin Xiao Rong
(黎兒/粼筱蓉)
as Xu Qiu Xian
    * Qu You Ning
Relatives
    * Guan Cong
(é—œè°) as Zhi Shu's grandfather
    * Lin Yu Feng
(林裕è±) as
Xiang Qin's uncle
 
Format : DVD
Language : Taiwanese
DVD Subtitles :
English
Episodes : 
1 - 20 end
Video: Excellent Quality
Region :
All code region free
( Playable on any DVD Player
)
PS2, XBOX Compatible.
DVD-ROM Compatible. FREE SHIPPING ON ALL ADDITIONAL ITEMS. FREE SHIPPING ON ALL ADDITIONAL ITEMS.