Item Description
Takeda Shingen Series
The Complete Japanese Drama DVD Collection (1-50 End)
Japanese with English Subtitles
Format: DVD
The 26th Taiga drama is Takeda Shingen.
Cast
* Nakai Kiichi - Takeda Shingen (Lord of Kai)
* Konno Misako - Sanjo Hime (Shingen's Wife)
* Nishida Toshiyuki - Yamamoto Kansuke
* Ikegami Kimiko - Eri Hime (Shingen's Concubine)
* Ogawa Mayumi - Yae (Sanjo Hime's Nursemaid)
* Murakami Hiroaki - Kosaka Danjo
* Shibata Kyohei - Uesugi Kenshin (Lord of Echigo)
* Nakamura Kankuro - Imagawa Yoshimoto (Lord of Suruga)
* Daichi Mao - Kurashina Satomi (Shingen's Concubine)
* Hira Mikijiro - Takeda Nobutora (Shingen's Father)
* Utsui Ken - Naoe Kanetsuna
* Tsutsumi Shinichi - Takeda Yoshinobu (Shingen's Heir)
* Shishido Jo - Hara Toratane
* Kodama Kiyoshi - Obu Hyobu Shoyu Toramasa (Yoshinobu's Guardian)
* Miki Ryosuke - Baba Nobuharu
* Shinoda Saburo - Yamagata Masakage
* Hashizume Isao - Sanada Yukitaka
* Kishida Kyoko - Jukeini Hime (Yoshimoto's Mother)
* Wakao Ayako - Oi Hime - (Shingen's Mother) - (Series Narrator)
* Ihara Tsuyoshi
Format : DVD
Language : Japanese
DVD Subtitles : English
Episodes : 1 - 50 end
Region : All code region free ( Playable on any DVD Player )
PS2, XBOX Compatible. DVD-ROM Compatible. FREE SHIPPING ON ALL ADDITIONAL ITEMS.