Item Description
Takeda ShingenJapanese with English SubtitlesFormat: DVD The 26th Taiga drama is Takeda Shingen.Cast* Nakai Kiichi - Takeda Shingen (Lord of Kai)* Konno Misako - Sanjo Hime (Shingen's Wife)* Nishida Toshiyuki - Yamamoto Kansuke* Ikegami Kimiko - Eri Hime (Shingen's Concubine)* Ogawa Mayumi - Yae (Sanjo Hime's Nursemaid)* Murakami Hiroaki - Kosaka Danjo* Shibata Kyohei - Uesugi Kenshin (Lord of Echigo)* Nakamura Kankuro - Imagawa Yoshimoto (Lord of Suruga)* Daichi Mao - Kurashina Satomi (Shingen's Concubine)* Hira Mikijiro - Takeda Nobutora (Shingen's Father)* Utsui Ken - Naoe Kanetsuna* Tsutsumi Shinichi - Takeda Yoshinobu (Shingen's Heir)* Shishido Jo - Hara Toratane* Kodama Kiyoshi - Obu Hyobu Shoyu Toramasa (Yoshinobu's Guardian)* Miki Ryosuke - Baba Nobuharu* Shinoda Saburo - Yamagata Masakage* Hashizume Isao - Sanada Yukitaka* Kishida Kyoko - Jukeini Hime (Yoshimoto's Mother)* Wakao Ayako - Oi Hime - (Shingen's Mother) - (Series Narrator)  Format : DVDLanguage : JapaneseDVD Subtitles : EnglishVideo: Excellent QualityRegion : All code region free ( Playable on any DVD Player )PS2, XBOX Compatible. DVD-ROM Compatible. FREE SHIPPING ON ALL ADDITIONAL ITEMS. FREE SHIPPING ON ALL ADDITIONAL ITEMS.