Item Description
Sweet
Relationship
(Mei Wei Guan Xi \ Delicious Relationship)
The Complete Taiwanese Drama DVD Collection (1-20 End)

Taiwanese with English
Subtitles
Format: DVD
Bai Hui has a refined
palate that allows her to enjoy every wonderful texture and taste
different cuisines have to offer. Ever since little, food has been
the centre of her world. It celebrated her college graduation and
consoled her when her beloved father passed away. Her love for
eating ignites passion in the heart of a genius chef, Zi Tian, who
never found joy in food.

Cast
    * Vic Zhou as Fang Zi Tian
方織田
    * Patty Hou as Chang Bai Hui
常百惠
    * Alan Kuo as He Ma Yang
何馬æš
    * Megan Lai as Ren Ke Xin
ä»»å¯æ¬£
    * Zhu De Gang as Cheng Jia Jun
æˆå®¶ä¿Š
    * Teresa Ji as Cheng Qiang
æˆè–”
    * Zhang Yong Zhi
(張永智) as
Gao Qiao 高橋
    * Deng Jiu Yun
(鄧ä¹é›²) as Lu
Chuan Lin 陸å·ç³
    * Billie as Jin Dao Po Po
金刀婆婆
    * Gu Xuan Chun as Gu Jian Xian
辜見賢
    * Xu Zhen Wei
(å¾æŒ¯å‰) as B Pang
B胖
    * Eric Tu
(涂百峰) as
Eric
    * Cha Ma Ke
(查馬克) as
Cha Ke 查克
    * Tang Qi as Tang Tang Jie
ç³–ç³–å§
    * Huang Yi Gui
(黃一龜)
as Gui Ye 龜爺
    * Lin You Fang
(林有方) as
Zhu Rou Biao
豬肉彪
    * Cai Jie De
(蔡皆得)
as Doctor Cai
    * Luo Bei An as Duo Feng
多風
    * Bao Ma
(寶媽) as Bao Ma (ep01)
    * Fei Zhen Hua
(費鎮è¯) as Chang's
father (ep01)
    * Qian De Men as Restaurant manager (ep01)
    * Wang De Sheng
(王德生)
as Chang's family friend (ep01)
    * Eric Chen as teenage Fang Zi Tian
    * Wu Zhong Tian as Liang Hai Tao
æ¢æµ·æ¿¤
    * Tai Bao
(太ä¿) as Ma Yang's father
    * Li Dai Ling
(æŽé»›çŽ²) as Ma
Yang's mother
 
Format : DVD
Language : Taiwanese
DVD Subtitles :
English
Episodes : 
1 - 20 end
Video: Excellent Quality
Region :
All code region free
( Playable on any DVD Player
)
PS2, XBOX Compatible.
DVD-ROM Compatible. FREE SHIPPING ON ALL ADDITIONAL ITEMS. FREE SHIPPING ON ALL ADDITIONAL ITEMS.