Item Description

Phim bo  hay thau tren 20 DVD do  LY A BANG.... va nhieu dien vien xuat sac  ...  ,.phim khong co color label de gia duoc thap ,co gi thac mac hay muon mua nhung bo khac xin lien lac,thi du nhu

BAO CONG KY AN   part  1---42 ky an tron bo 156 tapes thau vao   102 DVD

BAO DAI NHAN part 1+2               28 DVD

VU AN HINH SU part 1--4                54 DVD

MY NHAN NGU                             64 DVD

CON DUONG NHAN GIAN             64 DVD

NHAT DEN NHI DO  part 1--7        69 DVD

HOAN CHAU CAC CAC  part 1--3    46 DVD

VUA BIP+DAI BIP TRANH HUNG       22 DVD

MA DAO TRANH BA+DIET MA HIEP DAO    28 DVD

THAN TINH     part 1--30                 144 DVD

THIEU NIEN BAO THANH THIEN  part 1+2+3     50 DVD

THI CONG KY AN 1---44                            96 DVD

THO DIA TRUYEN KY   1---17                   58 DVD

BAN TAY NHAN AI   1---3                         42 DVD

Va nhung bo nao cac ban tim tren ebay khong thay cu cho biet ten.