Item Description
Kawa, Itsuka Umi e The Complete Japanese Drama DVD Collection (1-6 End) Japanese with English Subtitles Format: DVD     Cast * Episode 1 o Fukatsu Eri o Yusuke Santamaria o Morimoto Leo o Asaoka Ruriko * Episode 2 o Watanabe Ken o Kobayashi Satomi o Nishida Toshiyuki o Takahashi Katsumi * Episode 3 o Koizumi Kyoko o Yanagiba Toshiro o Shiina Kippei o Haruyama Mikisuke * Episode 4 o Mizuki Arisa o Kagawa Teruyuki o Tsutsui Michitaka o Emori Toru * Episode 5 o Fukatsu Eri o Yusuke Santamaria o Asaoka Ruriko * Episode 6 o Asaoka Ruriko o Okuda Eiji o Morimoto Leo   Format : DVD Language : Japanese DVD Subtitles : English Episodes :  1 - 6 end Video: Excellent Quality Region : All code region free ( Playable on any DVD Player ) PS2, XBOX Compatible. DVD-ROM Compatible.