Item Description
Hot Shot

(Lan Qiu Huo \
Basketball Fire)
The Complete Taiwanese Drama DVD Collection (1-16
End)

Taiwanese with English
Subtitles
Format: DVD
In a school where
academic reigns supreme and sports are relegated to a dusty corner
of the campus, Li Ying vows to revive the basketball team by
volunteering to be the head coach. Her first member is Yuan Da
Ying, a country boy who is passionate for basketball but has no
skill. Their recruitment goes into high gear when Dong Fang Xiang,
a legendary basketball player, transfers to their school.
Around the same time, Yuan Da Ying falls for Zhan Jie Er, a
scholarship student who reminds him of his childhood friend. Things
are complicated by the fact her family works for Dong Fang Xiang,
who she also grew up with. Their encounter may just rewrite the
school's basketball history.

Cast
* Jerry Yan as Dong Fang Xiang
* Show Lo as Yuan Da Ying
* Zhou Cai Shi as Zhan Jie Er
* Coco Jiang as Li Ying
* Wu Chun as Wu Ji Zun
* George Hu as Wu Ji Wei
* Gu Bao Ming as Li Zi Ping
* Michael Zhang as Can / Ah Fu
* Zhang Yan Ming as Du Fei
* Lin Bo Yan as Qi Xiao Yun
* Lin Qi Tai as Qi Xiao Yu

Extended cast
* Zhao Shu Hai as Dong Fang Xu
* Yun Zhong Yue as Lao Lu
* Wang Xia as Dong Fang Shou
* Ma Zhi Qin as Tie Lan
* Wang Wei Ting as Lin Zi Xuan
* Yan Jia Le as Flower store owner
* Wang Jian Min as Ji Wang
* Jian Han Zhong as Commentator
* Qian Ding Yuan as Commentator
* Jiang Wei Wen as George
* Xie Kun Da as Wang Jing
* Han Run Zhong as Li Ke
* Cai Ming Xun as Wen Huai Wen
* Li Guo Chao as Coach of Xin Rui
* Xu Jun Hao as Wang Gui
* Gong Ji An as Sun Hao
* Renzo Liu as Coach of Xiang Yang
* Lan Jun Tian as Jian Deng
* Bu Xue Liang as Tang Long
* Guo Yan Jun as Ru Zhu
* Li Jia Hua as Ge Li Ya
* Li Xing Wen as Coach of He Yi
* Na Wei Xun as Wang Ye
* Huang Tai An as Fan Tuan
* A Di as Wu Ji Mo
* Chen Bo Zheng as Zhan's father
* Lu Jian Yu as gangster
 
 
Format : DVD
Language : Taiwanese
DVD Subtitles :
English
Episodes : 
1 - 16 end
Video: Excellent Quality
Region :
All code region free
( Playable on any DVD Player
)
PS2, XBOX Compatible.
DVD-ROM Compatible. FREE SHIPPING ON ALL ADDITIONAL ITEMS. FREE SHIPPING ON ALL ADDITIONAL ITEMS.