Item Description
Code Blue (Doctor Heli Kinkyuu Kyumei) The Complete Japanese Drama DVD Collection (1-11 End) Japanese with English Subtitles Format: DVD   The drama's full title is "Code Blue: Doctor Heli Kinkyu Kyumei." The concept is based on Japan's proposal for an emergency medical service using helicopters to quickly reach those in need. A special bill was passed in June 2007 that should foster widespread adoption of the system. Yamashita stars as a young doctor-in-training, working under the guidance of an experienced "flight doctor" (Toshiro Yanagiba). Cast * Yamashita Tomohisa as Aizawa Kosaku (Flight doctor-in-training) * Aragaki Yui as Shiraishi Megumi (Flight doctor-in-training) * Toda Erika as Hiyama Mihoko (Flight doctor-in-training) * Higa Manami Saejima Haruka (Flight nurse) * Asari Yosuke as Fujikawa Kazuo (Flight doctor-in-training) * Kodama Kiyoshi as Tadokoro Yoshiaki (Emergency Unit Chief) * Katsumura Masanobu as Morimoto Tadashi (Flight Doctor) * Ryo as Mitsui Kanna (Flight Doctor) * Yanagiba Toshiro as Kuroda Shuji (Flight Doctor) * Sugimoto Tetta as Saijo Susumu (Brain Surgeon) * Terajima Susumu as Kaji Toshi (Pilot) * Yuui Ryoko as Todoroki Seiko (Communication Specialist) * Hiwatashi Shinji as Anzai Yasuyuki (Co-pilot) * Ikeda Kimiko as Ohara Sumiko (Head nurse) * Kaneda Mika as Murata Kaori (nurse) Guests * Kawashima Umika as Kuriyama Miki (ep1) * Kunimoto Shoken as Komura (ep2) * Ninomiya Hiroko as Nishiguchi Yae (ep2) * Kurose Tomomi as Yokota Eiko (ep2) * Fukui Hiroaki as Ono Tadashi (ep2) * Taira Chiharu (ep2) * Enjoji Aya as Motoyama Yukiko (ep3) * Sato Akira as Motoyama Kunio (ep3) * Torii Kaori as Wakasugi Takako (ep3) * Harumi Shiho as Shimada Yoji (ep3) * Miura Akifumi as Kogura Yuki (ep3) * Takayama Saki as Yukimura Minami (ep3) * Yabe Kenji as Onodera (ep3) * Yamamoto Michiko as Fujikawa Shizuko (ep4) * Ida Kunihiko as Miyamoto Shigeru (ep4) * Kanai Yuta as Ida Toshio (ep4) * Yamazaki Yuta as Yokoyama (ep5) * Anan Kenji as Makabe Kiyoshi (ep5,7-8) * Shima Kaori as Aizawa Kinue (ep5-8,10-11) * Taguchi Kazumasa as Matsubara Toshio (ep5-6) * Otsuka Yoshie as Tazawa Toshiko (ep5,7) * Takubo Issei as Kasukabe (ep5-9,11) * Haruki Misayo as Makabe Tomoko (ep5,7) * Otaka Hiroo as Oda Koichi (ep6) * Kitami Toshiyuki as Uemura Hideo (ep6) * Kumabe Yohei as Atty. Soma (ep6-9,11) * Hirayama Hiroyuki as Tazawa Satoshi (ep7,11) * Furumoto Shinnosuke as Oyama Tsuneo (ep7) * Hiraga Masaomi as Fukushima Tatsuo (ep8) * Orimoto Junkichi as Fukushima Shigezo (ep8) * Miyaji Masako as Fukushima Kiyomi (ep8) * Taisaku Sora as Fukushima Yuna (ep8) * Okunuki Kaoru as Kitamura Yuriko (ep9-11) * Imai Yuki as Kitamura Kenichi (ep9-11) * Umishima Yuki as Kanda Miwako (ep10) * Toyama Toshiya as Sawano Akio (ep11) * Yamashita Yorie as Sawano Yoshie (ep11) * Takagi Ryo as Sawano Akira (ep11) * Hijii Mika as Konishi (ep11) * Ohashi Tomokazu as Taniguchi Suguru (ep11)     Format : DVD Language : Japanese DVD Subtitles : English Episodes :  1 - 11 end Video: Excellent Quality Region : All code region free ( Playable on any DVD Player ) PS2, XBOX Compatible. DVD-ROM Compatible.