Item Information
Estimated Shipping 3 - 5 Days
Item Description
Bichunmu

(The Dance in the Sky \ Fei Tian
Wu)
The Complete Taiwanese Drama DVD Collection (1-33 End)

Taiwanese with English Subtitles
Format: DVD

This drama depicts
the sacrifices four central characters make for love, vengeance and
honor as each travels a road of chosen destiny.

Cast
* Joo Jin Mo as Liu Zhen He (Jin Ha)
* Wang Ya Nan as Nangong Jun Guang
(Namgong Jun Kwang)
* Park Ji Yoon as Xue Li (So Lee)
* Niu Li as Chen Li Zhen (Jin Yuh Jin)
* Kim Kang Woo as Shi Jun
* Wang Zhi Hua as Huang Pu
* Park Shin Hye as A Li Shui
* Huang Da Liang as Nangong Yan Ji
* Yan Kuan as Liu Zhang Yu
* Jiang Hong as Su Xian
* Ji Ning as Chang Tian
* Lee Jong Hyuk

Format : DVD
Language : Taiwanese
DVD Subtitles :
English
Episodes :
1 - 33 end
Video: Excellent Quality
Region :
All code region free
( Playable on any DVD Player
)
PS2, XBOX Compatible.
DVD-ROM Compatible. FREE SHIPPING ON ALL ADDITIONAL ITEMS. FREE SHIPPING ON ALL ADDITIONAL ITEMS.